Rekonstrukce areálu Sokolovny

Aby bylo možné zahájit letní přípravu na nadcházející sezónu, domluvili jsme se se zastupci místního Sokola na spolupráci při rekonstrukci areálu Sokolovny. Někteří z nás se podíleli už při rekonstrukci nově vzniklého tenisového hřiště, plné nasazení je patrno až nyní, při obnově volejbalového hřiště. Protože se jedná převážně o práce fyzicky náročné, byli povoláni členové mužského družstva k uplatnění svých fyzických předpokladů. Provedly se manuální výkopové práce, strhavání starého podkladu, drenáže, škvárování, betonáže.

Aktuálně si všichni přejeme, aby zapršelo a připravené podloží se zpevnilo. Antuka je připravená k potažení a snad se nám podaří do konce července zprovoznit tento volejbalový kurt.

Fotky z rekonstrukce jsou k dispozici v galerii.